Overvecht

Welkom op de pagina van Overvecht! 

Alles over Overvecht

Je kan de coordinator bereiken op 06-4073 1957 of 06-4089 1079, Overvecht@voedselbankutrecht.nl of onze facebook pagina. De uitgifte is gevestigd in Ontmoetingscentrum Tamarinde, ingang Moldaudreef tegenover de achterkant van het
Johannescentrum in Overvecht.

Klik hier voor een kaartje met de exacte locatie.

De uitgifte is op afspraak op maandag, woensdag en donderdag tussen 12:30 en 16:00. 

Eventuele donatie van goederen kan op maandag, woensdag en donderdag tussen 9:30 en 16:30 (of op afspraak).

Sponsoren zijn erg belangrijk voor ons!

Er zijn veel lokale sponsors die ons steunen, van particulieren tot bedrijven. Al deze sponsors bedanken we van harte voor hun bijdrage. Door deze steun, kunnen wij onze deelnemers helpen.

Wilt u ons ook doneren? Dan kan! U kan uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer: NL 39 RABO 0325 755 035 t.n.v. Stichting voedselbank Overvecht, plaats: Utrecht

ANBI gegevens Overvecht

De stichting Voedselbank Overvecht heeft net als de Voedselbank Utrecht de ANBI status. Hieronder vindt u alle informatie over de Stichting Voedselbank Overvecht.

RSIN nummer852587193
Verslag uitgevoerde activiteiten (ANBI)2018-2019, 2020, 2021-2022
Financieel jaarverslag (ANBI)2016, 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022
Doelstelling en beleidsplanHet direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Voedselbank Overvecht tracht dit doel onder meer te bereiken door: het in stand houden en beheren van een voedselbank in de Utrechtse wijk Overvecht. De stichting beoogt geen winst te maken. Er zijn geen betaalde medewerkers. Het grootste deel van de inhoud van de voedselpakketten die worden uitgedeeld wordt gedoneerd. Er worden een aantal producten bijgekocht, dit wordt betaald van giften van particulieren en van andere instellingen.
BeloningsbeleidAlle bestuursleden voeren de werkzaamheden vrijwillig uit en ontvangen hier geen beloning voor.
BestuursledenWim Verkerk (voorzitter), Eugene Dolmans (penningmeester), Maud Boot (secretaris), Nico Jongerius (lid), Claudia Hermelijn (lid), Wim Verkerk (lid), Rachel Camps (lid)