Bestuurslid Voedselverwerving en Logistiek

De Voedselbank Utrecht zamelt voedsel in en deelt dit uit aan Utrechters die het krap hebben. Bijna elke wijk in Utrecht heeft een eigen uitgiftepunt. Sinds 2017 werken die samen in de Stichting Voedselbank Utrecht (SVU). De SVU zorgt voor samenwerking tussen de voedseluitgiftepunten in Utrecht, ze organiseert de aanlevering van voedsel, ze onderneemt actie voor verduurzaming en tegen verspilling, ze zoekt naar sponsoren, ze optimaliseert de dienstverlening aan de deelnemers en ze is aanspreekpunt voor maatschappelijke partners.

Concreet verzorgt de SVU wekelijks een voedselpakket voor ruim 700 huishoudens die onder het bestaansminimum leven. Bij SVU werken ongeveer 200 vrijwilligers. Zo’n 70 vrijwilligers werken in het centraal magazijn aan de Arkansasdreef onder aansturing van een centraal coördinator. De overige vrijwilligers werken vanuit 8 winkel/uitgiftepunten in de wijken. Elk uitgiftepunt in de wijk heeft een eigen coördinator die, samen met een team van vrijwilligers, de uitgifte aan de deelnemers verzorgt.

SVU bestaat ruim 6 jaar. In deze periode is gebouwd aan een organisatie die in goed contact met stakeholders dagelijks werkt aan haar missie. De stichting is financieel gezond. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Na 6 jaar intensieve betrokkenheid maakt het huidige bestuurslid plaats voor een opvolger.

Wie zoeken we?

  • Het verwerven van voldoende kwalitatief goed en gezond eten is cruciaal voor het kunnen uitvoeren van onze primaire taak. Als bestuurslid VenL ben je eindverantwoordelijk voor de inkomende goederenstroom en de distributie daarvan via het centraal magazijn naar de winkel/uitgiftepunten. Je onderhoudt – in afstemming met de coördinator van bet centraal magazijn – contacten met structurele leveranciers en andere ketenpartners (zoals het Regionaal Distributie Centrum van de Voedselbank Nederland). Fijn dus als je kennis en ervaring in food en/of logistiek hebt.
  • Tot de portefeuille van het bestuurslid VenL hoort ook de verantwoordelijkheid voor huisvesting (winkel/uitgiftepunten en magazijn) en wagenpark. Komende jaren zullen naar verwachting enkele bestaande uitgiftepunten verhuizen naar nieuwe nog te zoeken locatie(s).

Wat bieden wij?

  • Een impactvolle bestuursfunctie met veel ruimte voor eigen inbreng binnen het bestuur met inhoud en maatschappelijke betekenis. Samen met je collega bestuursleden – en met input van de coördinatoren – bepaal je het beleid van de Stichting Voedselbank Utrecht èn zorg je ervoor dat dit wordt gerealiseerd.
  • Je bent onderdeel van een unieke organisatie van vrijwilligers die samen met een netwerk van maatschappelijke partners hulp bieden aan Utrechters in armoede
  • Het gaat om een vrijwillige functie. Bij de Voedselbank wordt niemand betaald voor zijn of haar werk.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een CV met een korte toelichting naar Betty Mostard, secretaris van het bestuur, emailadres: B.Mostard@voedselbankutrecht.nl.

Voor meer info kun je ook contact opnemen met Peter Steijn (voorzitter@voedselbankutrecht.nl; 06-46195514).