Ons verhaal

We geloven dat elke Utrechter die hulp nodig heeft dat moet krijgen. Ook geloven we dat het belangrijk is om voedselverspilling tegen te gaan.

Onze doelstellingen

De Voedselbank Utrecht heeft wijkgerichte voedselbanken en richt zich specifiek op mensen in Utrecht die op of rond het sociaal minimum leven en in financiële nood verkeren.

Om deel te kunnen nemen aan het project gelden specifieke inkomenseisen. Mensen bij Voedselbank Utrecht worden eerst met een voedselpakket geholpen (noodhulp), vervolgens gaan we samen kijken hoe de financiële administratie op orde is te krijgen. We verwijzen indien nodig ook door naar andere vormen van hulpverlening. Daarnaast bieden we een plek voor ontmoeting, waar deelnemers gemotiveerd worden weer deel te nemen aan (sociale) activiteiten. De uitgiftepunten worden gedraaid door vrijwilligers in de buurt.

 

Voedselveiligheid is belangrijk

Klanten van een voedselbank moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat zij krijgen aangeboden gewaarborgd is. In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76, met richtlijnen waaraan men moest voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep of van Sensz B.V. , beide onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, hebben de afgelopen jaren de voedselbanken geïnspecteerd.

Voedselbank Utrecht is in maart 2021 weer geaudit en heeft het certificaat weer mogen verlengen.

Onze organisatie

De Voedselbank Utrecht is een vrijwilligersorganisatie. Samen met ale onze vrijwilligers zorgen we dagelijks voor goede voedsel pakken voor onze deelnemers. We zijn open over ons verhaal en transparant in wat we doen. 

Lukt het ondanks onze passie en inzet niet om een goede service te geven? We hebben een klachtenregeling om er iets van te leren. 

Beleid en jaarverslagen

Voor de richting van ons bedrijf hebben we een beleidsplan 2022 – 2024, een integriteitscode en een ARBO-plan

Ook kunt u al onze jaarverslagen downloaden. Hier vindt u het jaarverslag van 2017, 2018, 201920202021 en 2022

Vanuit onze ANBI status zijn we verplicht via het standaardformulier van de overheid te rapporteren. Hier vind je het rapport van 20202021 en 2022.

De jaarrekening kunt u opvragen door een mail te sturen naar penningmeester@voedselbankutrecht.nl.

 

Bestuur

Het bestuur van de Voedselbank Utrecht bestaat ook uit vrijwilligers. Heb je vragen? Neem gerust contact op! 

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, daarom laten we u zien hoe we met uw gegevens omgaan.